* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Lặp Viettel

Số lượng: 4.800
1 0971.20.5050 3.400.000 viettel Sim lặp Mua sim
2 0961.85.4040 1.200.000 viettel Sim lặp Mua sim
3 098.123.5050 6.400.000 viettel Sim lặp Mua sim
4 0961.33.8484 2.700.000 viettel Sim lặp Mua sim
5 0971.66.0202 2.500.000 viettel Sim lặp Mua sim
6 0961.55.7070 2.200.000 viettel Sim lặp Mua sim
7 0981.33.0202 2.700.000 viettel Sim lặp Mua sim
8 09.6116.6464 4.000.000 viettel Sim lặp Mua sim
9 0961.33.0505 3.300.000 viettel Sim lặp Mua sim
10 0971.36.0202 1.600.000 viettel Sim lặp Mua sim
11 09.6116.9797 7.900.000 viettel Sim lặp Mua sim
12 097.113.3030 1.700.000 viettel Sim lặp Mua sim
13 0961.86.4040 1.200.000 viettel Sim lặp Mua sim
14 0981.55.0202 2.700.000 viettel Sim lặp Mua sim
15 097.111.3434 6.400.000 viettel Sim lặp Mua sim
16 0981.55.3131 2.400.000 viettel Sim lặp Mua sim
17 0961.66.7070 2.200.000 viettel Sim lặp Mua sim
18 09.7117.4141 5.300.000 viettel Sim lặp Mua sim
19 097.123.3131 6.400.000 viettel Sim lặp Mua sim
20 098.123.4040 5.590.000 viettel Sim lặp Mua sim
21 097.123.4141 5.300.000 viettel Sim lặp Mua sim
22 09.8118.7070 7.900.000 viettel Sim lặp Mua sim
23 09.7117.5050 6.400.000 viettel Sim lặp Mua sim
24 0961.86.5050 2.200.000 viettel Sim lặp Mua sim