* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1979

Số lượng: 4.800
1 0358.19.08.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
2 0373.25.05.79 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0865.25.05.79 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0392.19.02.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0327.12.06.79 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0368.15.07.79 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0339.21.06.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0396.04.11.79 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0327.09.05.79 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0358.15.09.79 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0355.14.05.79 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0368.04.10.79 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0386.25.02.79 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0334.01.12.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0867.06.01.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0377.24.11.79 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0332.29.07.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0866.03.06.79 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0343.28.08.79 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0399.17.08.79 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0355.09.05.79 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0392.01.08.79 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0365.25.03.79 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0358.27.07.79 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim