* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1981

Số lượng: 4.800
1 070.333.1981 2.000.000 mobifone Sim năm sinh Mua sim
2 0359.23.02.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0399.03.08.81 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0344.24.12.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0362.88.1981 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0344.14.02.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0372.09.08.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 0383.46.1981 800.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0333.17.09.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0397.29.02.81 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0339.12.1981 800.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0333.04.02.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0378.24.08.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0332.18.08.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0382.28.1981 800.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0377.22.05.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0362.22.12.81 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0866.09.06.81 449.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0392.07.08.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0334.08.06.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0359.01.01.81 960.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0382.05.12.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0398.47.1981 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0399.09.06.81 450.000 viettel Sim năm sinh Mua sim